image001

 

客户入口常见问题(视频演示)

 

1.      如何在客户入口注册新用户?

 

2.      如何重置客户入口登陆密码?

 

3.      如何提交问询及上传附件?

 

4.      如何在客户入口中下载结算日历表?

 

5.      怎样在客户入口查看我的通知中的内容

 

6.      哪里可以找到相关资料

 

7.      怎样查看更详细的常见问题解答

 

8.      管理员怎样在客户入口中查看违规次数

 

9.      管理员怎样在客户入口中维护联系方式

 

10.      管理员如何授权待批复用户和授权相关功能

 

11.      怎样通过客户入口登录CASSLink

 

12.      代理人资质变更

 

13.      代理人资质新申请